metoda

One Brain®

• system technik, które prowadzą do uwolnienia fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i psychicznych skutków stresu doświadczonego przez człowieka w przeszłości, w celu przywrócenia równowagi pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duchem i możliwości WYBORU w teraźniejszości
    • droga do uświadomienia i zrozumienia własnego zachowania, poznania genetycznie uwarunkowanych zdolności i talentów
    • bezpieczny, łagodny i nieinwazyjny sposób na integrację wewnętrzną i stymulację własnego rozwoju”.


Dla kogo jest przeznaczona?
Jakie problemy
Metoda przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
DŁUGOTRWAŁE I CHRONICZNE
STANY EMOCJONALNE:
brak radości z życia
nerwowość
lęk, strach
poczucie opuszczenia
beznadzieja
bezradność, niemoc, bezsilność
brak sensu życia, istnienia
złość, agresja
permanentne poczucie porażki
pesymizm, czarnowidztwo
wstyd
smutek
i inne….
 
MAŁE DZIECI
poczucie zagrożenia, gdy w pobliżu brak rodziców
strach przed przebywaniem w ciemnym pomieszczeniu
strach przed spaniem w swoim łóżko bez rodzica
zaburzenia mowy (brak rozwoju mowy, jąkanie, zacinanie się, afazja)
agresja, złość, nadmierna emocjonalność dziecka
strach przed przedszkolem
odblokowanie traumy, zespołu stresu pourazowego
zaburzenia odżywiania
stres w relacjach z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami
i inne…
SZKOŁA I EDUKACJA
strach przed zmianą
trudności z koncentracja uwagi
strach przed szkołą, uczelnią
strach przed ludźmi
problemy w nauce
stres podczas sprawdzianów, egzaminów
dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
czytanie, pisanie, liczenie, pamięć, koncentracja, mówienie
koordynacja ruchowa, lateralizacja
percepcja słuchowa
percepcja wzrokowa
relacje rówieśnicze
kreatywność
publiczne wystąpienia
strach przed porażką
strach przed oceną
przeciążenie nauką
i inne…
DORASTANIE i DOJRZEWANIE
brak akceptacji siebie
niskie poczucie własnej wartości,
poczucie winy,
zespół stresowo -lękowy
brak motywacji do działania
stres okresu dojrzewania
tożsamość- emocjonalna i płciowa
wybór drogi życia
pierwsze związki i doświadczenia w związkach
zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
samookaleczenia
i inne…
WEWNĘTRZNE POCZUCIE SIEBIE
poczucie stagnacji w związku
brak energii do działania
negatywna ocena siebie w roli rodzica
brak motywacji do działania
poczucie ograniczania przez innych
poczucie permanentnego lęku 
brak akceptacji choroby członków rodziny
brak równowagi i spokoju w funkcjonowaniu zawodowym
brak poczucia szczęścia
brak umiejętności asertywnego wyrażania emocji
brak akceptacji swojej niepełnosprawności
brak pewności co do swojej wiedzy i umiejętności
niska samoocena, poczucie wartości
brak wiary w siebie
brak zaufania do siebie, polegania na sobie
brak akceptacji
brak pewności siebie
bezradność, niemoc, wyuczona bezradność
trudność w podejmowaniu decyzji
nieśmiałość, wstyd, wycofanie
nadmierna emocjonalność
nadmierna racjonalność
kontrola
zachowania przymusowe (fobia, uzależnienie, obsesja, natręctwa)
osamotnienie
autoagresja, samookaleczenia
tiki nerwowe
i inne…
Wskazania do pracy z metodą
Dla osób które czują:
zmęczenie pracą, szkołą, stresem nimi powodowanym,
się obarczone,  nieszczęśliwe, zagubione, zestresowane
lęk, smutek, strach,
brak sensu życia,
brak akceptacji siebie oraz wydarzeń je spotykających,
że cierpią fizycznie i psychicznie,
brak energii i motywacji do działania,
brak równowagi w swoim życiu.
W jakiej pozycji jest stosowana?
Praca z metodą polega na rozmowie z klientem i odblokowaniu w pozycji siedzącej. Na testowaniu jego mięśni w pozycji stojącej.  Jedna korekcja wymaga leżenia na łóżku do masażu.
W jakiej formie prowadzone są zajęcia?
Jest to indywidualna konsultacja. Z mojego doświadczenia wynika, iż odblokowanie stresu emocjonalnego u dzieci trwa około 60 minut, natomiast u osób dorosłych od 1,5h do 2,5h. W pracy z dziećmi, podczas  sesji obecny jest rodzic, w tym samym pomieszczeniu lub obok w zależności od wieku dziecka i indywidualnych ustaleń.