Korzyści   odblokowań
Praca metodą pomoże ludziom, z trudnościami:
w nauce, w pracy
w relacjach osobistych
utraty wiary w siebie i własne możliwości
w dokonywaniu wyborów życiowych
przeżywania trudnych sytuacji życiowych
utraty sensu i celu w życiu
Metoda pomoże
osobom, mającym problem z emocjami
Według założeń metody
„Problem nie jest problemem.
Problemem jest to, jak się czuję z danym problemem.
Problemem jest stres emocjonalny”.

Pomoże  ciepiącym fizycznie i psychicznie, którzy czują, że nie ma u nich równowagi między ciałem (procesy wegetatywne), umysłem (procesy mentalne) i duchem (procesy emocjonalne).

 

Moje korzyści ze stosowania metody:
podjęcie decyzji ekonomicznych, które napawały mnie wcześniej lękiem - zakup domu.  

Dokonanie wyboru ścieżki zawodowej - studia Metody One Brain. Odzyskanie poczucia, że cokolwiek dzieje się w moim życiu, to zawsze mam wybór, w jaki sposób na to zareaguję.