Psycholog Jelenia Góra

Kinga Kawaler

Jestem psychologiem od 18 lat czynnym zawodowo. Specjalizacja zdobyta na studiach to psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży.
Od 2004 roku pracuję w szkole i wciąż się rozwijam. Obecnie studiuję metodę One Brain. W polu moich świeżych zainteresowań jest metoda Mindfulness. Praca w szkole to doświadczenie udzielania  pomocy  dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat oraz ich Rodzicom.
W prywatnym gabinecie psychologicznym w Jeleniej Górze pracuje z dorosłymi, dziećmi oraz  z całymi Rodzinami. Głównymi narzędziami jakie stosuje są: edukacyjna metoda odblokowania stresu One Brain, Terapia Systemowa Rodzin, Mindfulness.  

Podstawy teoretyczne

w jakich się poruszam ujmują człowieka holistycznie jako jedność ciała, umysłu i duszy. Każda z tych sfer jest jednakowo ważna i ma wpływ na pozostałe. Problemy, trudności, niedogodności z jakimi przychodzi klient wynikają często z nieuświadomionych procesów, które póki nie zostaną uświadomione wpływają na życie osób je przeżywających.

Pracuję z systemem rodzinnym,

gdyż dziecko jest jego  równie ważnym  elementem

Jeśli demonstruje objaw, to wpływa on na wszystkie mieszkające z dzieckiem osoby. Zrozumienie i pomoc należna jest wszystkim. Objawy przyjmują różne funkcje. Często uświadomienie Rodzicowi takiego faktu i pomoc w zrozumieniu  co może leżeć u źródła określonego zachowania dziecka, powoduje, iż objaw znika, gdyż  Rodzic, bądź inne ważne dla dziecka  osoby zmieniają zachowanie.

Podczas pracy

klient uświadamia sobie pewne mechanizmy psychologiczne wpływające na jego zachowanie, emocji i myśli. Pracuje on nad zmianą systemu przekonań, tak by dokonać wyboru służącemu poprawie jego stanu poznawczo- emocjonalnego.
Podczas pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjno-lękowe, depresje, zaburzenia koncentracji uwagi, nerwice wegetatywne, lęki separacyjne, dysleksja, obniżone poczucie własnej wartości, nadpobudliwość psycho- ruchowa,  spektrum Autyzmu , zaburzenia opozycyjno – buntownicze.  . Jeśli demonstruje objaw, to wpływa on na wszystkie mieszkające z dzieckiem osoby. Zrozumienie i pomoc należna jest wszystkim. Objawy przyjmują różne funkcje. Często uświadomienie Rodzicowi takiego faktu i pomoc w zrozumieniu  co może leżeć u źródła określonego zachowania dziecka, powoduje, iż objaw znika, gdyż  Rodzic, bądź inne ważne dla dziecka  osoby zmieniają zachowanie.

Diagnoza psychologiczna i terapeutyczna
Terapia indywidualna
Terapia par i małżeństw
metoda

One Brain®

system technik, które prowadzą do uwolnienia fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i psychicznych skutków stresu doświadczonego przez człowieka w przeszłości, w celu przywrócenia równowagi pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duchem i możliwości WYBORU w teraźniejszości.